Fifi

Status
Fifi ❣❣❣Please no private Gardens, if I can't water in yours, please don't water in mine❣❣❣
[Last updated 344 days ago]
TypeDream Catcher Fairy
Born OnJanuary 22nd (age: 12 years, 9 months)
Human's Name
GardenFifi's Garden
Garden LevelLevel 42
Wildlife LevelLegendary
Sprinkle Gold 
Sprinkle Diamonds Messages

 and Fifi wrote8 hours, 52 minutes ago

🍁            🍂
ღ ✿¸.🎃*´☽ 🌙★*´☽🎃
              Hαρρყ Hαʅʅσɯҽҽɳ!
           ღ ✿¸.🎃*´☽ 🌙★*´☽🍂

reply   delete   report

 and Fifi wrote1 day ago

.•*""*•.
(✿◠‿◠) ~❤   🍃ㄥi v モ🌸ㄥo v モ🌸ㄥa u g h🍃

reply   delete   report

 and Fifi wrote1 day ago

☆´¸.•★´ ¸.•`✶* ☆´¸★

ƏƳƏ ƠƑ ƝƏƜƮ, ƛƝƊ ƮƠƏ ƠƑ ƑƦƠƓ,
ƜƠƠĻ ƠƑ ƁƛƮ, ƛƝƊ ƮƠƝƓƲƏ ƠƑ ƊƠƓ,
ƛƊƊƏƦ'Ş ƑƠƦƘ ƛƝƊ ƁĻȊƝƊ-ƜƠƦṂ'Ş ŞƮȊƝƓ,
ĻȊȤƛƦƊ'Ş ĻƏƓ, ☠ ƛƝƊ ƠƜĻƏƮ'Ş ƜȊƝƓ,
ƑƠƦ ƛ ĈӇƛƦṂ ƠƑ ƤƠƜƏƦƑƲĻ ƮƦƠƲƁĻƏ,
ĻȊƘƏ ƛ ӇƏĻĻ-ƁƦƠƮӇ ƁƠȊĻ ƛƝƊ ƁƲƁƁĻƏ.

☆´¸.•★´ ¸.•`✶* ☆´¸★

reply   delete   report

 and Fifi wrote1 day ago

❤️ (   ♥       ♥
        (
     .♥ . .)❤️
❤️  . ( (❤️
     ████╗
     ████║
     ████╝ 乄Good Morning  ❤
                       ☆♥.
               .★´*。.☆¨¯`*★

reply   delete   report

 and Fifi wrote3 days, 4 hours ago

( ℋ ℯ ℓ ℓ σ )
  ❉.¸¸¸.❤️
..…(♥
_С█▓

reply   delete   report

 and Fifi wrote3 days, 4 hours ago

....💙))      ((💙
        ((       ))
   _С██ __ ██Ɔ_
    Good Morning❤️*´¨`

reply   delete   report

 and Fifi wrote3 days, 21 hours ago

✶( 🎃 ,•*´¨★¸.•*´🦇🖤
*´) ✶•✶.•´¸.•*´✶¸.🎃´¯) ¸.✶*🦇
. (  (🎃´¸.•★´ ¸.✶*🎃 ★¸.🎃🖤
████╗✶´´¯`•.¸ ¸.✶*🦇
████║´¯`✶* 🎃¸.🎃🖤Magic Brew🖤
████╝ღ

reply   delete   report

 and Fifi wrote4 days ago

~~🎃👻🎃~~
Sթ◕◕ƙყ Sթɾìղƙℓєs

reply   delete   report

 and Fifi wrote4 days ago

(¯`v´¯)
`*.¸.*´
¸.•´¸.•*• ƸӜƷ
(¸.•´I see trees of green
Red roses too
I see them bloom
For me and for you
And I think to myself
What a wonderful world

reply   delete   report

 and Fifi wrote5 days, 9 hours ago


      ໄ         ⌇             
   c(﹋)   (﹌)ↄ     
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
𝓗𝓮𝓪𝓵𝓽𝓱 𝓪𝓷𝓭 𝓱𝓪𝓹𝓹𝓲𝓷𝓮𝓼𝓼.
💚💙🖤❤️💛🧡

reply   delete   report


       Older Posts >
Quests Completed
Fifi is Quest Level I, and has completed these Quests:
Level I Quests
(10 of 19 Quests Completed)
Mouse Hunter
Best spotting time:
9 hours, 15 minutes
Nice Weather For Ducks
Best spotting time:
3 days, 7 hours
The Tortoise And The Hare
Best spotting time:
4 weeks, 1 day
Bunny Business
Not yet completed
Watch The Birdie
Not yet completed
Here Be Dragons
Best spotting time:
3 days, 3 hours
Reach For The Stars
Best spotting time:
4 days, 22 hours
Wrigglies
Not yet completed
Somewhere Over The Rainbow
Best spotting time:
2 days, 13 hours
One For Sorrow, Two For Joy
Not yet completed
The Ugly Bug Ball
Not yet completed
Random Assortment
Not yet completed
Seasonal Quests
Think Pink
Not yet completed
Spooky Sprinkling
Best spotting time:
21 hours
Winter Wonderland
Not yet completed
Be My Valentine
Best spotting time:
6 days, 7 hours
Do You Have The Eggs Factor?
Best spotting time:
13 minutes, 2 seconds
Luck Of The Irish
Best spotting time:
2 hours, 2 minutes
Fun In The Sun
Not yet completed


Total Earnings: 116 Scrolls

Wildlife Spotted  
Fifi has spotted 336 of 546 possible wildlife in other Gardens:
Chocobug
(0 of 8 Spotted)


Jellybeak
(3 of 8 Spotted)


Sugarsnout
(3 of 8 Spotted)


Sweettooth
(2 of 8 Spotted)


Cherrymole
(1 of 8 Spotted)


Lollipup
(0 of 8 Spotted)


Candydevil
(0 of 8 Spotted)


Dinosaurs
(1 of 8 Spotted)


Summer Wildlife
(11 of 15 Spotted)


Spring Wildlife
(20 of 26 Spotted)


Winter Wildlife
(16 of 16 Spotted)


Autumn Wildlife
(26 of 33 Spotted)


Extinct
(2 of 8 Spotted)


Topiary
(11 of 21 Spotted)


Bottom Dwellers
(1 of 7 Spotted)


Frog Breeding
(3 of 4 Spotted)


Pondweed Combos
(0 of 7 Spotted)


Fishy Namesakes
(2 of 7 Spotted)


A Rainbow Of Fish
(7 of 14 Spotted)


Pond Mythological
(4 of 7 Spotted)


Pond & Garden
(1 of 8 Spotted)


Mermaid
(1 of 1 Spotted)


Snow White
(4 of 10 Spotted)


Three Billy Goats Gruff
(4 of 5 Spotted)


Jack And The Beanstalk
(4 of 5 Spotted)


The Ugly Duckling
(1 of 4 Spotted)


The Frog Prince
(3 of 3 Spotted)


The Three Bears
(5 of 5 Spotted)


The Three Little Pigs
(5 of 5 Spotted)


Baby Chicks
(7 of 17 Spotted)


Mystical Butterflies
(14 of 15 Spotted)


Albino & Melanistic
(13 of 15 Spotted)


Hummingbirds
(4 of 7 Spotted)


Zodiac
(12 of 12 Spotted)


Endangered
(6 of 7 Spotted)


Rainforest
(7 of 7 Spotted)


Baby Wildlife
(18 of 36 Spotted)


Mothers & Babies
(8 of 36 Spotted)


Levels 11+
(39 of 45 Spotted)


Levels 1-10
(36 of 38 Spotted)


Mythological
(11 of 13 Spotted)


Misc
(16 of 19 Spotted)


Common Wildlife
(4 of 4 Spotted)
X
Welcome To Fairyland!

To play, log in with your Facebook account!

Log In