Hugh, Garry And Katrina

Status
Hugh, Garry And Katrina say PLEASE only sprinkle when something is due & we'll do the same for you, don't waste your GOLD. xo
[Last updated 188 days ago]
TypeNaughty Pixies
Born OnJune 25th (age: 10 years, 3 months)
Human's Name
Garden💙~ Hugh and Garry's Memory ~💙
Garden LevelLevel 42
Wildlife LevelLegendary
Sprinkle Gold 



Messages

 and Hugh, Garry And Katrina13 hours, 49 minutes ago

🌺¸.✿❀Tɦǟռӄ ʏօʊ ʄօʀ ʋɨsɨȶɨռɢ❀✿.¸🌺
                ✿ ✿ ƸƸӜƷƷ ✿ ✿

✿¸.❤️❀Tɦǟռӄ ʏօʊ ʄօʀ ʋɨsɨȶɨռɢ❀❤️.¸✿
                ✿ ✿ ƸƸӜƷƷ ✿ ✿

✿¸.♥❀Tɦǟռӄ ʏօʊ ʄօʀ ʋɨsɨȶɨռɢ❀♥.¸✿
              ✿ ✿ ƸƸӜƷƷ ✿ ✿

 and Hugh, Garry And Katrina14 hours, 27 minutes ago

      WATER FROM THE SKIES
ONTO YOUR GARDEN, if needed!
   Thank you for your kind visit!
      (                 ░)            )_
. ☆  (     ░)︶  (︶   ︶    ░)
.  (    ︶   ︶░)   ︶  ░ ︶  )   ░)
(  ︶    ︶  ░) ¤  (   ︶  ░)     ︶░)
. ︶  / ︶░/         ︶︶¤  ︶  /︶
.  /   /    ¤ //   ☆    /   /   /  ☆
./    /   /      /     /   /     ¤
.     ¤      ☆/  / ¤  //         /  ¤
.     /           /    /           ☆

 and Hugh, Garry And Katrina2 days, 11 hours ago

         ♥*´"`°• •°´"`*♥
        ( 💜 ℋ𝑒𝓁𝓁𝑜  💜 )
           •°✿°ƸӜƷ°✿°•
               ✿°💜°✿
                    ✿
𝒯𝒽𝒶𝓃𝓀𝓈 𝒻𝑜𝓇 𝒹𝓇𝑜𝓅𝓅𝒾𝓃𝑔 𝒾𝓃!

 and Hugh, Garry And Katrina2 days, 16 hours ago

           (¯`❤️´¯)      (¯`❤️´¯)
     (¯`💙´¯)  (¯`💙´¯)  (¯`💙´¯)
   (¯`🧡´¯)      *.¸ .*´     (¯`🧡´¯)
   (¯`💚´¯)     Thank      (¯`💚´¯)
   *(¯`💛´¯)¨    you    (¯`💛´¯)*
     `*(¯`💜´¯)        (¯`💜´¯)*´
        `*.(¯`💙´¯)(¯`💙´¯)*´
              `*.(¯`❤️´¯).*´
                    `*.¸.*
             for your kind visit!

 and Hugh, Garry And Katrina4 days, 13 hours ago

╔═══════ °¤ღ ❤️ Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ❤️ ღ¤° ═╗
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ     tђɑռƙѕ fօr ɖrօթթĭռɠ bÿ     Ƹ̴Ӂ̴Ʒ
╚═ °¤ღ ❤️ Ƹ̴Ӂ̴Ʒ ❤️ ღ¤° ═══════╝

╔═════════ °¤ღ♥Ƹ̴Ӂ̴Ʒ♥ღ¤° ═╗
Ƹ̴Ӂ̴Ʒ  tђɑռƙѕ fօr ɖrօթթĭռɠ bÿ   Ƹ̴Ӂ̴Ʒ
╚═ °¤ღ♥Ƹ̴Ӂ̴Ʒ♥ღ¤° ═════════╝

 and Hugh, Garry And Katrina5 days, 2 hours ago

ღ♥.⭐️°*˜¨¨¨¨`'*°⭐️.♥ღ.
..¸.Ƹ̴Ӂ̴Ʒ    Thank    Ƹ̴Ӂ̴Ʒ. ..
..❄️.(*      you      *).❄️..
.. .ི.৲) .      for       .(৲.ི. .
.*⭐️/(     visiting!    )\⭐️*.
.♥)ღ\ {                   }/ღ(♥.
(♫⭐️-`⭐️.¸¸¸.⭐️´-⭐️♫)
~✿ڿڰۣღ ♪♥ Ӂ̴ ♥♪ღ.ڿڰۣ✿~

ღ♥.☆°*˜¨¨¨¨¨`'*°☆.♥ღ.
.. .Ƹ̴Ӂ̴Ʒ    Thank    Ƹ̴Ӂ̴Ʒ. ..
..இ.(*       you      *)இ ..
.. .ི.৲) .      for       .(৲.ི. .
..*☆/(     visiting!    )\☆*..
.♥)ღ\ {                  }/ღ(♥.
.(♫☆`-`☆.¸¸¸.☆´-´☆♫).
~✿ڿڰۣღ ♪♥Ӂ̴♥♪ღ.ڿڰۣ✿~

Տթɽɾìղƙℓєʂ ⭐️*
`⭐️.¸¸¸. •°´❤️

 and Hugh, Garry And Katrina6 days, 15 hours ago

╔═«•*•»▬«•*•»▬▬«•*•»▬«•*•»═╗
║~🌺~Thanks for dropping by~🌺~║
╚═«•*•»▬«•*•»▬▬«•*•»▬«•*•»═╝

╔═«•*•»▬«•*•»▬▬«•*•»▬«•*•»═╗
║~❤️~Thanks for dropping by~❤️~║
╚═«•*•»▬«•*•»▬▬«•*•»▬«•*•»═╝

╔═«•*•»▬«•*•»▬▬«•*•»▬«•*•»═╗
║ ~✿~ Thanks for dropping by ~✿~║
╚═«•*•»▬«•*•»▬▬«•*•»▬«•*•»═╝

 and Hugh, Garry And Katrina1 week ago

(¯`💜´¯) Thank you
  `*.¸.*♥ღϠ₡ღ ❤️ for visiting!

(¯`❤️´¯) Thank you
  `*.¸.*♥ღϠ₡ღ ❤️ for visiting!

(¯`❣️´¯) Thank you
  `*.¸.*♥ღϠ₡ღ ❣️ for visiting!

(¯`♥´¯) Thank you
`*.¸.*♥ღϠ₡ღ♥  for visiting!

¸.♥¨´`’*°♪.
    (Sprinkles`*•.¸_¸ . ♫♥*
    `♥♪♫-´¯)

 and Hugh, Garry And Katrina1 week, 2 days ago

☆*´¨`☽                                ¸.★✨*´☽
(      ☆⭐️* Thank you for visiting! 🌟*´
`★.¸¸¸. •°´♡

⭐️🌙*´¨`☽                             ¸.★*´☽
(      ❣* Thank you for visiting! *❣´
`★.¸¸¸. 🌺•°´♡

⭐️*´¨`☽                             ¸.★*´☽
(      ⭐️* Thank you for visiting! *´
`★.¸¸¸. •°´♡

☆*´¨`☽                             ¸.★*´☽
(      ☆* Thank you for visiting! *´
`★.¸¸¸. •°´♡

Ƹ̴Ӂ̴Ʒ`'*°☆.
( sprinkles ~ `*•.¸_¸ . ♫~Ƹ̴Ӂ̴Ʒ~
`♥♪♫.☆´¯Ƹ̴Ӂ̴Ʒ

 and Hugh, Garry And Katrina1 week, 3 days ago

╔═══════ °¤ღ♥¸❤️❄️❤️♥ღ¤° ═╗
♫     Thank you for your kind visit!   ♫
╚═ °¤ღ♥❤️❄️❤️♥ღ¤° ════════╝


       Older Posts >
Quests Completed
Hugh, Garry And Katrina is Quest Level I, and has completed these Quests:
Level I Quests
(7 of 19 Quests Completed)
Mouse Hunter
Best spotting time:
13 hours, 44 minutes
Nice Weather For Ducks
Best spotting time:
1 day, 17 hours
The Tortoise And The Hare
Not yet completed
Bunny Business
Not yet completed
Watch The Birdie
Best spotting time:
5 minutes, 3 seconds
Here Be Dragons
Best spotting time:
4 minutes, 33 seconds
Reach For The Stars
Best spotting time:
39 minutes, 6 seconds
Wrigglies
Not yet completed
Somewhere Over The Rainbow
Not yet completed
One For Sorrow, Two For Joy
Not yet completed
The Ugly Bug Ball
Not yet completed
Random Assortment
Not yet completed
Seasonal Quests
Think Pink
Not yet completed
Spooky Sprinkling
Not yet completed
Winter Wonderland
Not yet completed
Be My Valentine
Not yet completed
Do You Have The Eggs Factor?
Best spotting time:
4 minutes, 37 seconds
Luck Of The Irish
Best spotting time:
43 seconds
Fun In The Sun
Not yet completed


Total Earnings: 72 Scrolls











































X
To play, click here to log in to the game!