~*Ambjor's Garden - Australia Loading Garden...


[Retry]
 The Garden Wall  

 and STRAWBERRY1 month, 1 week ago

    .❄️.🌸.❄️.🌸・❄️.🌸.❄️.🌸.
       Ó‡Î±Õ©Õ©Æ´ 𝓜𝓸𝓷𝓭𝓪𝔂 Տթℓaʂђєʂ
Ʈђɑռƙѕ ∱օŗ ɖrօթթĭռɠ bÿ ɱγ ∱ŗɨєղ∂,
  Ɯђɑɫcђu "É oÉ«  Ä­Õ¼ ÿouŗ Ɠɑŗɖєղ É«ođąγ?
👀 I'ḼḼ JƲŞƮ ӇĄVЄ Ą ḼIƮƮḼЄ ḼƠƠƘ.👀     
          .,,......\\|||/......,,.
          .......   (👀)   ....... 
          ._.oooO😃Oooo   
   ðŸ§¡â•¬â•â™¥â•¬â•¬â•â™¥â• ╬╬♥═ ╬╬♥╬💙
        ╬═♥╬╬═♥═ ╬╬♥═ ╬╬♥╬
        ╬═♥╬╬═♥═ ╬╬♥═ ╬╬♥╬   
         ðŸ’šâ•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬ðŸ’˜
❄️.🌸.❄️.🌸・❄️🌸❄️. 🌸.❄️.🌸
\|/ .\|/ .\|/ .\|/.|r|o|z| \|/. \|/ .\|/ .\|/
ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥
      🌸𝓖𝓸𝓸𝓭𝓷ĭɠђɫ  ɱγ ∱ŗɨєղ∂❄️.
*Ӈ𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝔀𝓸𝓷𝓭𝓮𝓻𝓯𝓾𝓵 𝓷𝓮𝔀 𝔀𝓮𝓮𝓴*
  ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥   

 and Mijuli1 month, 1 week ago

❤️❤️❤️

 and STRAWBERRY1 month, 1 week ago

    .❄️.🌸.❄️.🌸・❄️.🌸.❄️.🌸.
        Ӈαթթƴ 𝓢𝓾ղ𝓭𝓪𝔂 Տթℓaʂђєʂ
Ʈђɑռƙѕ ∱օŗ ɖrօթթĭռɠ bÿ ɱγ ∱ŗɨєղ∂,
  Ɯђɑɫcђu "É oÉ«  Ä­Õ¼ ÿouŗ Ɠɑŗɖєղ É«ođąγ?
👀 I'ḼḼ JƲŞƮ ӇĄVЄ Ą ḼIƮƮḼЄ ḼƠƠƘ.👀     
          .,,......\\|||/......,,.
          .......   (👀)   ....... 
          ._.oooO😃Oooo   
   ðŸ§¡â•¬â•â™¥â•¬â•¬â•â™¥â• ╬╬♥═ ╬╬♥╬💙
        ╬═♥╬╬═♥═ ╬╬♥═ ╬╬♥╬
        ╬═♥╬╬═♥═ ╬╬♥═ ╬╬♥╬   
         ðŸ’šâ•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬ðŸ’˜
❄️.🌸.❄️.🌸・❄️🌸❄️. 🌸.❄️.🌸
\|/ .\|/ .\|/ .\|/.|r|o|z| \|/. \|/ .\|/ .\|/
ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ
   ðŸ’–𝓗𝓐𝓟𝓟𝓨 𝓜𝓞𝓣𝓗𝓔𝓡𝓢 𝓓𝓐𝓨💖
    💜 𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝓫𝓮𝓪𝓾𝓽𝓲𝓯𝓾𝓵 𝓭𝓪𝔂💚
    ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ
   

 and Charmwind 1 month, 1 week ago

。☆。*。☆。
★。\|/。★
...Sprinkles...     
★。/|\ 。★
。☆。*。☆。

 and STRAWBERRY1 month, 1 week ago


     .❄️.🌸.❄️.🌸・❄️.🌸.❄️.🌸.
       Ó‡Î±Õ©Õ©Æ´ 𝓢𝓪𝓽𝓾𝓻𝓭𝓪𝔂 Տթℓaʂђєʂ
   Æ®Ñ’ɑռƙѕ ∱օŗ ɖrօթթĭռɠ bÿ ɱγ ∱ŗɨєղ∂,
  Ɯђɑɫcђu "É oÉ«  Ä­Õ¼ ÿouŗ Ɠɑŗɖєղ É«ođąγ?
👀 I'ḼḼ JƲŞƮ ӇĄVЄ Ą ḼIƮƮḼЄ ḼƠƠƘ.👀     
          .,,......\\|||/......,,.
          .......   (👀)   ....... 
          ._.oooO\()/Oooo   
   ðŸ§¡â•¬â•â™¥â•¬â•¬â•â™¥â• ╬╬♥═ ╬╬♥╬💙
        ╬═♥╬╬═♥═ ╬╬♥═ ╬╬♥╬
        ╬═♥╬╬═♥═ ╬╬♥═ ╬╬♥╬   
         ðŸ’šâ•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬ðŸ’˜
❄️.🌸.❄️.🌸・❄️🌸.❄️.🌸.❄️.🌸
\|/ .\|/ .\|/ .\|/.|r|o|z| \|/. \|/ .\|/ .\|/ .
ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ
   Ó‡ð“ªð“¿ð“® 𝓪 𝔀𝓸𝓷𝓭𝓮𝓻𝓯𝓾𝓵 𝔀𝓮𝓮𝓴𝓮𝓷𝓭!
ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ

 and STRAWBERRY1 month, 1 week ago

     .・❄️.🌸.❄️.🌸・❄️.🌸.❄️.🌸.
             Ó‡Î±Õ©Õ©Æ´ ƑrɩɗaÆ´ Տթℓaʂђєʂ
     Æ®Ñ’ɑռƙѕ ∱օŗ ɖrօթթĭռɠ bÿ ɱγ ∱ŗɨєղ∂
   ÆœÑ’É‘É«cђu "É oÉ«  Ä­Õ¼ ÿouŗ Ɠɑŗɖєղ É«ođąγ?
  👀 I'ḼḼ JƲŞƮ ӇĄVЄ Ą ḼIƮƮḼЄ ḼƠƠƘ.👀     
          .,,......\\|||/
          .......   (👀)     
          ._.oooO\()/Oooo   
   ðŸ§¡â•¬â•â™¥â•¬â•¬â•â™¥â• ╬╬♥═ ╬╬♥╬💙
        ╬═♥╬╬═♥═ ╬╬♥═ ╬╬♥╬
        ╬═♥╬╬═♥═ ╬╬♥═ ╬╬♥╬   
         ðŸ’šâ•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬ðŸ’˜
❄️.🌸.❄️.🌸・❄️🌸.❄️.🌸.❄️.🌸
\|/ .\|/ .\|/ .\|/.|r|o|z| \|/. \|/ .\|/ .\|/ .
ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ
The Critters are so hungry your little Gnome is standing on the roof of his house trying to catch them a fish & there's not even any water to be seen, Now that's desperation for you!!!!
   ðŸ˜¢ðŸ˜­ðŸ™€ðŸ˜¿ðŸ˜¾ðŸ™ˆðŸ™‰ðŸ™ŠðŸ¦ðŸ»ðŸ¦§ðŸ‘€ðŸ˜°ðŸ˜¨
ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ

 

 and ƸӜƷ ~ Flutterbye ~ ƸӜƷ ~ Now With Attitude 1 month, 2 weeks ago


      We open all night if you wants a bite
❤
     ♥   C・プ    ♥ Lurrrrrrrve mouse visit..
    .¸¸.( ,,)   ❤

saved yha

 and Ghost1 month, 2 weeks ago

..⭐️❤️❤️⭐️

 and STRAWBERRY1 month, 2 weeks ago

     .・❄️.🌸.❄️.🌸・❄️.🌸.❄️.🌸.
           Ó‡Î±Õ©Õ©Æ´ ƮђuŗʂɗaÆ´ Տթℓaʂђєʂ
     Æ®Ñ’ɑռƙѕ ∱օŗ ɖrօթթĭռɠ bÿ ɱγ ∱ŗɨєղ∂
   ÆœÑ’É‘É«cђu "É oÉ«  Ä­Õ¼ ÿouŗ Ɠɑŗɖєղ É«ođąγ?
  👀 I'ḼḼ JƲŞƮ ӇĄVЄ Ą ḼIƮƮḼЄ ḼƠƠƘ.👀     
          .,,......\\|||/
          .......   (👀)     
          ._.oooO\()/Oooo   
   ðŸ§¡â•¬â•â™¥â•¬â•¬â•â™¥â• ╬╬♥═ ╬╬♥╬💙
        ╬═♥╬╬═♥═ ╬╬♥═ ╬╬♥╬
        ╬═♥╬╬═♥═ ╬╬♥═ ╬╬♥╬   
         ðŸ’šâ•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬ðŸ’˜
❄️.🌸.❄️.🌸・❄️🌸.❄️.🌸.❄️.🌸
\|/ .\|/ .\|/ .\|/.|r|o|z| \|/. \|/ .\|/ .\|/ .
ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ
*Nuffin here, not even you!!*🙄😕😣
ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ


 and STRAWBERRY1 month, 2 weeks ago

     .・❄️.🌸.❄️.🌸・❄️.🌸.❄️.🌸.
           Ó‡Î±Õ©Õ©Æ´ ƮђuŗʂɗaÆ´ Տթℓaʂђєʂ
     Æ®Ñ’ɑռƙѕ ∱օŗ ɖrօթթĭռɠ bÿ ɱγ ∱ŗɨєղ∂
   ÆœÑ’É‘É«cђu "É oÉ«  Ä­Õ¼ ÿouŗ Ɠɑŗɖєղ É«ođąγ?
  👀 I'ḼḼ JƲŞƮ ӇĄVЄ Ą ḼIƮƮḼЄ ḼƠƠƘ.👀     
          .,,......\\|||/
          .......   (👀)     
          ._.oooO\()/Oooo   
   ðŸ§¡â•¬â•â™¥â•¬â•¬â•â™¥â• ╬╬♥═ ╬╬♥╬💙
        ╬═♥╬╬═♥═ ╬╬♥═ ╬╬♥╬
        ╬═♥╬╬═♥═ ╬╬♥═ ╬╬♥╬   
         ðŸ’šâ•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬â•¬ðŸ’˜
❄️.🌸.❄️.🌸・❄️🌸.❄️.🌸.❄️.🌸
\|/ .\|/ .\|/ .\|/.|r|o|z| \|/. \|/ .\|/ .\|/ .
ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ
ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ       Older Posts >
Welcome to Fairyland!

To play, please log in with your Facebook account!
Garden Owners
 and ~~Ambjor~~
~~Ambjor~~ is happy to see new fairy friends in her garden. Hope you spot something. Stay safe. x

About This Garden
~*Ambjor's Garden - Australia
Wishing you all a very happy 2021. Thanks for visiting and stay safe. xo

10 minute alerts [info]

Public Garden
Anyone can water at any time

Levels Achieved
Wildlife Level Legendary VII
[show wildlife attracted]
[show wildlife spotted]

Quest Level II (444 Scrolls)
[show quests completed]

Garden Level 42

Garden News

Garden Age
12 years, 4 monthsReport This Garden
Time Is Frozen In This Garden!
The owners of this Garden have cast a spell to temporarily freeze time because they are unable to visit Fairyland for a while.

No plants can be watered here, but neither will they grow or die! If you wish, you may still leave a message here for when the owner returns...
Time Is Frozen In This Garden!
The owners of this Garden have cast a spell to temporarily freeze time because they are unable to visit Fairyland for a while.

No plants can be watered here, but neither will they grow or die! If you wish, you may still leave a message here for when the owner returns...
Time Is Frozen In This Garden!
The owners of this Garden have cast a spell to temporarily freeze time because they are unable to visit Fairyland for a while.

No plants can be watered here, but neither will they grow or die! If you wish, you may still leave a message here for when the owner returns...
Time Is Frozen In This Garden!
The owners of this Garden have cast a spell to temporarily freeze time because they are unable to visit Fairyland for a while.

No plants can be watered here, but neither will they grow or die! If you wish, you may still leave a message here for when the owner returns...
Time Is Frozen In This Garden!
The owners of this Garden have cast a spell to temporarily freeze time because they are unable to visit Fairyland for a while.

No plants can be watered here, but neither will they grow or die! If you wish, you may still leave a message here for when the owner returns...
Time Is Frozen In This Garden!
The owners of this Garden have cast a spell to temporarily freeze time because they are unable to visit Fairyland for a while.

No plants can be watered here, but neither will they grow or die! If you wish, you may still leave a message here for when the owner returns...
Time Is Frozen In This Garden!
The owners of this Garden have cast a spell to temporarily freeze time because they are unable to visit Fairyland for a while.

No plants can be watered here, but neither will they grow or die! If you wish, you may still leave a message here for when the owner returns...
Time Is Frozen In This Garden!
The owners of this Garden have cast a spell to temporarily freeze time because they are unable to visit Fairyland for a while.

No plants can be watered here, but neither will they grow or die! If you wish, you may still leave a message here for when the owner returns...X
To play, click here to log in to the game!